HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST s.r.o.Hradecký slavík - pěvecká soutěž

Program soutěže
 
 • 8.00    -   8.55 hodin                  prezence soutěžících (přísálí)
 • 9.00    -   9.25 hodin                  slavnostní zahájení (Velký sál)
 • 9.30    -  12.30 hodin                soutěž jednotlivých kategorií
 • 13.00  -  13.45 hodin                vyhlášení výsledků a krátké vystoupení vítězů (Velký sál)
 
Organizátoři zdvořile žádají účastníky soutěže o účast na závěrečném krátkém vystoupení vítězů.
 
 
 
Soutěžní kategorie
 
I.          kategorie           6 – 7     let
II.         kategorie           8 – 9     let
III.        kategorie         10 – 11   let
IV.        kategorie         12 – 13   let
V.         kategorie         14 – 15   let
VI.        kategorie         16 – 17   let
VII.       kategorie         18 – 25   let
VIII.      kategorie je určena pro komorní uskupení (dua, tria …) bez omezení věku
 
 
Soutěžní podmínky
 
I. – IV. kategorie
Soutěžící předvede tři národní písně, z nichž každá bude mít maximálně dvě sloky. Alespoň jednu z písní soutěžící předvede bez doprovodu.
 
V. + VI. kategorie
Soutěžící předvede dvě písně národní nebo umělé na slova lidové poezie, přičemž je možná kombinace.
 
VII. kategorie
Soutěžící předvede dvě písně národní nebo umělé na slova lidové poezie, přičemž je možná kombinace.
 
VIII. kategorie
Soutěžící předvedou dvě písně národní nebo umělé na slova lidové poezie, přičemž je možná kombinace. Alespoň jednu z písní soutěžící předvedou bez doprovodu.
 
Organizační pokyny
 
 • vyplněnou přihlášku je třeba podat do 30. dubna 2023
 • poskytnuté osobní údaje slouží výhradně k organizačním účelům
 • během soutěže budou pořizovány snímky za účelem fotodokumentace
 • výběr písní musí obsahovat název písně, její původ (jméno autora nebo autora úpravy), případně název cyklu
 • výběr písní lze v nutném případě upravit při prezenci
 • preferované jsou písně české – zejména východočeské; zpívat lze písně moravské, slezské a slovenské
 • při prezenci je třeba uhradit účastnický poplatek 50 Kč (v hotovosti)
 • soutěžícím je umožněno rozezpívání v učebnách budovy
 • soutěž je jednokolová
 • soutěžící jsou hodnoceni odbornou porotou
 • vyhlašují se první tři místa, další pořadí nezveřejňujeme
 • vhodným doprovodným nástrojem je klavír, flétna, kytara
 • klavír je soutěžícím k dispozici
 • hudební doprovod organizátoři nezajišťují
 • organizátoři nezajišťují stravu a nehradí cestovní výdaje
 • na přísálí je k dispozici bar s drobným občerstvením
 
Kontakt na organizátory

programové a vzdělávací oddělení
Jitka Kučerová
tel. 495 514 722; 606 722 443
e-mail: jitka.kucerova@adalbertinum.cz
 
 
DĚKUJEME VŠEM SOUTĚŽÍCÍM ZA PŘIHLÁŠENÍ SE DO SOUTĚŽE A PŘEJEME JIM HODNĚ ŠTĚSTÍ.

PARTNEŘI HRADECKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Facebook

© 2020 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech
Design a koncept: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.