Pro školy

HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Pro školy

HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST s.r.o.


Hradecká kulturní a vzdělávací společnost připravuje výchovné a vzdělávací akce pro děti mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních škol s cílem rozvíjet osobnost dětí a mládeže v oblasti estetické výchovy. Koncepce nabízených kulturních akcí zahrnuje programy divadelní, literárně dramatické, hudební, přednášky a besedy, které lze následně tematicky využít ve výuce. Nabízené pořady pocházejí z dílen profesionálních umělců a souborů, majících v práci s dětmi a mládeží dlouholeté zkušenosti. Kulturní programy jsou realizovány ve Velkém sále Adalbertina, v komorním divadelním sále Studia A a v historickém prostření sálu Městské hudební síně - kaple sv. Jana Nepomuckého.Naším cílem je  zejména vést děti a mládež k osvojení společenského chování v kulturních zařízeních, podporovat jejich kultivovanost, případně inspirovat k vlastním volnočasovým aktivitám.


Dětským kolektivům mateřských a základních škol nabízíme návštěvu Šrámkova statku v Pileticích. Toto centrum lidových tradic otevírá okénko do minulosti. Přibližuje život venskovského lidu na přelomu 19. a 20. století. Vzhledem k tomu, že statek nemá stálou otevírací dobu, je třeba návštěvu předem domluvit na níže uvedených kontaktech:
E-mail: jitka.kucerova @adalbertinum.cz
Tel.: 606 722 443; 495 514 722
www.sramkuvstatek.cz

Pro všechny stupně škol máme stálou nabídku zorganizování kulturních akcí:
* divadelní představení
* koncerty
* besedy
* přednášky
* filmové projekce a výstavy

Místem konání mohou být prostory našich středisek
* Adalbertinum
* Městská hudební síň
* KC Médium
* Šrámkův statek v Pileticích
* Letní kino Širák
* Centrum mladých
* Infocentrum HK

Místem konání mohou být rovněž haly a auly ve školních budovách.
O typu programu nebo konkrétním umělci se domluvíte na níže uvedených kontaktech:
E-mail: jitka.kucerova@adalbertinum.cz
Tel.: 606 722 443; 495 514 722

 

 

PARTNEŘI HRADECKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Facebook

© 2020 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech
Design a koncept: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.