HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST s.r.o.

KALENDÁŘ AKCÍ

červen 2020

1 2 3 4 5

 • 29. FOLKLORNÍ FESTIVAL PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
6

So

 • 29. FOLKLORNÍ FESTIVAL PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
  Noční prohlídka na Bílé věži
7

Ne

 • 29. FOLKLORNÍ FESTIVAL PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
8 9 10

St

 • ENTRÉE K TANCI
11

Čt

 • ENTRÉE K TANCI
12 13

So

 • SVÍTÁNÍ NA BÍLÉ VĚŽI 2020
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

červen 2020

5
-
7

červen


29. FOLKLORNÍ FESTIVAL
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
5. - 7. června 2020, Pardubice, Hradec Králové, Piletice
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, Hradecká kulturní
a vzdělávací společnost a Agentura Tradice Pardubice, ve spolupráci se Sdružením pro dětskou
taneční tvořivost Praha.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Festival je prestižní přehlídkou souborů, jejichž činnost je zaměřena na zpracovávání a prezentaci
lidového umění etnografických regionů Čech. Celková koncepce festivalu vychází ze skutečnosti,
že mezi specifické rysy činnosti neprofesionálních folklorních souborů patří jejich zaměření na širokou
škálu prezentace lidového umění. Jeho posláním je přinášet především nové pohledy na způsoby
zpracování námětů pocházejících z tradiční lidové kultury a navazování kontaktů s publikem,
při respektování prostředí, v němž by lidové umění mělo být předváděno. To vše vychází z poznání
současného stavu lidových tradic, způsobů jejich uchovávání a obecných podmínek existence
folklorních souborů. Na rozdíl od festivalů odehrávajících se v oblastech, kde zůstala dodnes
zachována určitá kontinuita projevů vázaných na místní tradiční kulturu a jejich nositele, vychází
koncepce tohoto festivalu z aktuálních možností a potřeb souborů, které musí vyvíjet daleko větší úsilí
na udržení tradic či přímo na jejich obnovování.
Festival má formu přehlídky a veškeré pořady jsou koncipovány tak, aby sloužily mimo jiné jako
inspirace pro další činnost českých folklorních souborů. Nabízí široké spektrum možností, jak pracovat
s folklorním materiálem - od živých pódiových vystoupení přes komorní hudební a taneční pořady
v různém prostředí, tvorbu scénických stylizovaných kompozic, pořady vzdělávacího a poznávacího
typu až po společenskou zábavu.
II. PODMÍNKY ÚČASTI
Jde o nesoutěžní přehlídku bez postupových kol. Výběr souborů provádí programová rada festivalu,
jmenovaná odbornou radou pro folklor při NIPOS-ARTAMA. Programová rada má právo vybrat
a nominovat na festival libovolný soubor tak, aby vyhovoval koncepci a celkové dramaturgii festivalu
s přihlédnutím k ekonomickým možnostem festivalu.
III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Festival nabízí souborům množství různorodých aktivit, přičemž se předpokládá vystoupení každého
souboru ve více pořadech. Účinkující soubory mají povinnost být přítomny po celou dobu konání
festivalu. Pro zajištění propagace budou vytištěny tři druhy plakátů (festivalový, samostatně pro
Pernštýnskou noc a Hradecký rynek), letáky, přičemž programová brožura opět podá podrobné
informace o všech pořadech a účinkujících tělesech. O pořadech festivalu informují i webové stránky
www.folklornifestival.cz. Organizačně festival zabezpečují pracovníci Hradecké kulturní a vzdělávací
společnosti, pořadatelské agentury z Pardubic, programová rada a autoři pořadů. Cílovou skupinou
jsou obyvatelé obou metropolí a jejich návštěvníci a předpokládáme, že jednotlivé pořady zhlédne
přes 15 tis. diváků.

PROGRAMOVÉ TIPY
PÁTEK 5. 6. 2020 - PARDUBICE
19.00 - 24.00 Pernštýnská noc - Pernštýnské náměstí
21.00 - 22.00 komorní pořady - atrium radnice
22.30 - 23.30 pořady hostů festivalu - nádvoří zámku
Noc pro všechny
V atmosféře tradičního jarmarku a staročeské pouti (šermíři, herci…) se představí soubory
s dvacetiminutovým akustickým vystoupením vhodným pro provozování bez pódia, jehož smyslem
bude také aktivně zapojit diváka ke zpěvu, tanci...
Komorní pořady
Pořady využívající akustiky a atmosféry prostoru atria. Možnost prezentovat na festivalu další oblast
folkloru. Autorské hudební pořady tematicky zaměřené na určité období nebo výročí apod., které
zajímavou formou představí tradiční folklorní materiál.
SOBOTA 6. 6. 2020 - HRADEC KRÁLOVÉ
10.00 - 16.30 Na hradeckém rynku – Žižkovy sady
10.00 - 11.00 hudební a taneční dílna - Adalbertinum
16.30 - 18.00 scénický pořad - Klicperovo divadlo
SOBOTA 6. 6. 2020 - PILETICE
19.00 - Přijďte pobejt - Šrámkův statek
Pořad scénických forem
Tradiční pořad festivalu - předvedení ucelených jevištních kompozic v divadelních podmínkách.
Komponované festivalové pořady
Autorsky zpracované programy vyspělých českých souborů, příp. hostujících souborů z Moravy
a ze zahraničí.
Společenská zábava
K tanci a poslechu budou hrát a zábavu svými nápady a vtipem rozvíjet souborové muziky.
NEDĚLE 7. 6. 2020 - PARDUBICE
14.00 - 16.00 Zámecké nádvoří - závěrečný pořad českých souborů a hostů festivalu

6

červen


Zpříjemněte si první soboty v měsíci (kromě září) pohledem na do noci se probouzející Hradec.Díky jedinečné poloze v srdci města přehlédnete v nočním osvětlení nejenom stavby, jejichž zásluhou se našemu městu říká Salon republiky, ale také rozzářené linie dopravních tepen a "světelné majáky" na obzoru.
 • Otevřeno bude následujícím způsobem
  • Leden - Březen : otevřeno nepřetržitě 9:00 až 22:00
  • Duben - Září : otevřeno od 9:00 do 18:00 a od 20:00 do 23:59
  • Říjen - Prosinec : otevřeno nepřetržitě od 9:00 do 22:00
 • https://www.facebook.com/events/547714775815358/

10
-
11

červen


"ENTRÉE K TANCI", je XXII. ročník festivalu taneční a pohybové tvorby, který se uskuteční ve dnech 10. a 11. 6. 2020 na Studiové scéně Divadla DRAK v Hradci Králové jako nedílná součást mezinárodního festivalu "TANEC PRAHA 2020". Partnerem festivalu je pak z.ú. Tanec Praha. Díky začlenění do mezinárodního festivalu se na královéhradecké scéně pravidelně objevují špičkové taneční skupiny a interpreti z celého světa a probíhá konfrontace se současnou českou taneční tvorbou. Pravidelně na festivalu dostávají prostor i amatérské taneční skupiny z regionu. Největším přínosem festivalu je skutečnot, že představuje kulturní žánr který se jen zřídka objevuje na programech kulturních zařízení a podporuje moderní tanec, který se v době totality nemohl svobodně v České republice rozvíjet. Ve dvou večerech se uskuteční dvě zahraniční a dvě domácí představení.
Program připravujeme.

13

červen


Výjimečná příležitost prožít svítání z ochozu Bílé věže a vychutnat neopakovatelnou atmosféru probouzejícího se města.
Sraz účastníků vždy nejméně 15 minut před časem svítání - východu slunce před Bílou věží.
Počet účastníků je omezen na 30.

Sobota 14. března 2020 v 06.10 hodin SEČ
Sobota 13. června 2020 v 04.45 hodin SELČ
Sobota 19. září 2020 v 06.39 hodin SELČ
Sobota 12. prosince 2020 v 07.47 hodin SEČ

PARTNEŘI HRADECKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Facebook

© 2020 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech
Design a koncept: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.