Česko-polské přátelství

HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST s.r.o.

CZ - PL projektová spolupráce

HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Hradec Králové a Walbrzych jsou partnerskými městy více než 20 let. Spolupráce v oblasti kultury se stala téměř kontinuální poté, co v posledních letech podařilo městským kulturním institucím obou měst zdárně naplnit řadu svých záměrů a konceptů. Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.(HKVS) spolupracuje s kulturní institucí Wałbrzyski Ośrodek Kultury (Valbřišské kulturní středisko, WOK) od roku 2011. V letech 2011-2015 partneři spolupracovali na uskutečnění 4 komplementárních projektů, v jejichž rámci byly úspěšně realizovány společné akce v oblasti kultury a umění. Cílovou skupinou všech realizovaných projektů byli jak občané měst Hradce Králové a Wałbrzychu, tak také česko-polského příhraničního regionu. Cílem společných projektů bylo umožnit rozvoj a rozšířit spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice s výhledem společného zlepšení kulturního a vzdělávacího rozvoje, vzájemné výměny zkušeností, poznávání kultury, historie partnerských regionů,  jejich zvyků a tradic. Všechny uvedené projekty byly spolufinancovány z prostředků ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje) prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Euroregionu Glacensis


Společné CZ-PL aktivity (na období let 2017 - 2019):

Společné regionální tradice Hradecka a Svídnice

https://www.adalbertinum.cz/images/stories/galerie/238/239.jpg

Destinační management Hradecko zastřešený Hradeckou kulturní a vzdělávací společností, s.r.o. je nositelem česko-polského projektu „Společné regionální tradice Hradecka a Svídnice“. Projekt je zaměřen na jednotnou propagaci regionálních producentů z Turistické oblasti Hradecko a ze Svídnice a jejího okolí. V rámci projektu je tvořen jednotný vizuální styl pro marketingové aktivity, bude vydán katalog certifikovaných producentů za obou stran hranice a proběhnou také propagační akce i soutěž o nejlepší regionální produkt. Realizací projektu dojde jednak k vyplnění jednoho z bílých míst na mapě regionálních produktů ČR, ale také bude podpořena vzájemná česko-polská spolupráce a obyvatelé z obou stran hranic budou moci poznat kulturu a tradice sousedního regionu.

v rámci INTERREG V-A:

v rámci INTERREG V-A:

Dvě země - jedna kultura - 2018 - 2019

cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce komunit a kulturních institucí z příhraničního území. Tento cíl bude dosažen realizací 3 aktivit: vytvořením internetového portálu s kulturní tematikou, realizací 9 společných kulturních akcí a organizováním CZ-PL konference. Profesionální webový portál dostupný ve dvojjazyčné verzi bude pro uživatele a účastníky z ČR a Polska snadno dostupným informačním nástrojem, který bude sloužit k vyhledávání kulturních akcí pořádaných v obou zemích. Umožní také kulturním institucím z obou zemí propagovat vlastní kulturní akce na jednom místě. Portál bude také databází kontaktů pro kulturní instituce, které budou mít zájem najít partnera na druhé straně hranice s cílem vyvíjení společných aktivit. Portál tak bude provozován formou "all in one". Kromě toho, s cílem posilování kontaktů a integrace obyvatelů a organizací z příhraničního území, plánujeme uspořádat 9 kulturních akcí. Budou to společné hudební a taneční festivaly, iniciativy v oblasti umění (fotografické a malířské plenéry). Tyto aktivity umožní obyvatelům z příhraničního území seznámit se s kulturními, přírodními hodnotami a turistickými zajímavostmi sousední země. Plánujeme také společně uskutečnit aktivity zaměřené na královéhradecké a valbřišské seniory, a to formou vzájemných třídenních návštěv, kdy budou mít možnost vzájemně se více poznat a prohloubit přátelské vztahy. S cílem prohloubení spolupráce kulturních institucí plánujeme rovněž zorganizovat konferenci, která přispěje ke zvýšení míry spolupráce, koordinace a využívání společně vypracovaných řešení.

prostřednictvím Euroregionu Glacensis:

prostřednictvím Euroregionu Glacensis:

Rodinná setkání v CZ-PL příhraničí - 2017 - 2018

v rámci projektu dojde k uspořádání rodinných setkání, kdy rodiče a jejich děti budou moci společně trávit čas společným hraním, sledováním filmových pohádek za země partnera, absolvováním uměleckých dílen či účastí na rodinných slavnostech. Projekt hodlá naplňovat myšlenku výchovy uměním v příjemné rodinné atmosféře a zároveň propojovat různé generace a národy. Pro rodiny zavedeme věrnostní systém a  na závěr projektu vylosujeme hlavní cenu - rodinný výlet do partnerského města. Specifickým cílem projektu je posilování institucionální kapacity veřejné správy.


Realizované společné CZ-PL aktivity v letech 2011 - 2015:


Euroregionu Glacensis

Multimediální kultura: Wałbrzych a Hradec Králové - 2014 - 2015

projekt sestával ze 4 fotografických plenérů (2x v PL , 2x v CZ) a 3 vernisáží a výstav. Vyvrcholením projektu bylo on - line internetové propojení obou projektových partnerů přímo v průběhu paralelních vernisáží výstav v HK a ve Walbrzychu, jakož i vybudování interaktivních expozičních prostor v sídlech obou institucí.

Multimediální kultura: Wałbrzych a Hradec Králové - 2014 - 2015

Wałbrzych a Hradec Králové - dobří sousedé - 2013

v rámci projektu se uskutečnily akce jako např. festival dětského tance, setkání seniorů s účastí na festivalu květin, výstava obrazů nebo soutěžní festival amatérských filmů.

Kultura spojuje Hradec Králové a Wałbrzych - 2012

v rámci uvedeného projektu se uskutečnilo 8 společných akcí (4 v CZ, 4 na PL straně), např. jazzový a folklorní festival, setkání CZ a PL seniorů, adventní setkání, středověké dílny a rytířské turnaje, malířský plenér, CZ-PL šachový turnaj.

Poznejme vzájemně svou kulturu - 2011 - 2012

v rámci tohoto projektu se uskutečnilo 9 společných akcí  (5 na CZ straně, 4 na PL straně), např. sváteční jarmarky, přehlídka mažoretkových skupin, promenádní a folkové koncerty, PL-CZ taneční prezetace a společná hudební setkání.

PARTNEŘI HRADECKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Facebook

© 2020 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech
Design a koncept: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.