STARTUJE ZÁPIS DO TANEČNÍCH - PODZIM 2023

wt  09:00 -  23:59
Adalbertinum
ZÁPIS DO KURZŮ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY MLÁDEŽE PRO SEZÓNU PODZIMU 2023
 
Zápis probíhá průběžně od 1. listopadu 2022 od 9.00 hodin.
Přihlášku k on-line vyplnění najdete na adrese www.adalbertinum.cz v sekci KURZY.
Zapsat se můžete rovněž osobně v Turistickém informačním centru města. 
Případné dotazy směrujte na Jitku Kučerovou, tel.: 495 514 722, 606 722 443,
e-mail: jitka.kucerova@adalbertinum.cz.