IVO JAHELKA

 19:00 -  20:45
Šrámkův statek Piletice
Vystoupení zpívajícího právníka Ivo Jahelky sestává z veselých příběhů ze života, zpracovaných do písniček, a z "perliček" ze soudních spisů a policejních protokolů.

Více na www.ivojahelka.cz