KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY MLÁDEŽE

 20:00 -  22:00
Adalbertinum - Velký sál
ZAČÍNÁ KURZ TANCE A  SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ 2022
Od 19 hodin bude v přísálí Velkého sálu probíhat prezence účastníků kurzu, na níž každý přihlášený obdrží na základě prokázání své totožnosti průkazku frekventanta kurzu se svým jménem. Rodičovský doprovod a další případní návštěvníci lekce si mohou zakoupit vstupenku v pokladně Adalbertina, kteráse nachází v přízemí budovy u šatny, naproti recepci. Tato pokladna bude otevřena vždy hodinu před začátkem každé taneční lekce. Vstupenky je rovněž možné zarezervovat nebo koupit online v předprodejní síti www.hkpoint.cz, a také v Turistickém informačním centru.
Od 20 hodin začíná první vyučovací lekce.