ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ 2018

 17:30 -  19:30
Adalbertinum

 

ROZVRH LEKCÍ KURZŮ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY V ADALBERTINU 2018


 


KURZ „ZELENÝ“
pátek   7. září               1. lekce                                              17.30–19.30 hod.
pátek 14. září               2. lekce                                              20.00–22.00 hod.
pátek 21. září               3. lekce                                              17.30–19.30 hod.
pátek  5. října              I. prodloužená                                 20.00–23.00 hod.
pátek 12. října             4. lekce                                              17.30–19.30 hod.
pátek 19. října             5. lekce                                              20.00–22.00 hod.
pátek 26. října             6. lekce                                              17.30–19.30 hod.
pátek  2. listopadu    II. prodloužená                                 20.00–23.00 hod.
pátek 9.  listopadu     7. lekce                                              17.30–19.30 hod.
pátek 16. listopadu   III. prodloužená - maškarní           20.00–23.00 hod.
pátek 23. listopadu    8. lekce                                              17.30–19.30 hod.
čtvrtek 29. listopadu  9. lekce – nácvičná                           19.30–21.00 hod.
pátek 30. listopadu   Věneček                                            20.00–24.00 hod.

Vstupné pro doprovod:
Cena vstupenky na věneček činí 150,- Kč a její prodej bude zahájen od 7. vyučovací lekce.
Cena vstupenky na vyučovací lekce činí 50,- Kč.
Cena vstupenky na prodloužené lekce činí 100,- Kč.

PRAVIDLA PRO VRACENÍ KURZOVNÉHO:
  1. Celé kurzovné se vrací nejpozději do 17. srpna 2018.
  2. 50% kurzovného se vrací od 18. srpna do 14. září 2018.
  3. Později se kurzovné nevrací.
Kurzovné se vrací pouze z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů.
 
Děkujeme Vám za zájem o taneční kurzy v Adalbertinu. Další informace najdete na:
www.adalbertinum.cz
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., Československé armády 300, 500 12 Hradec Králové,
Tel.: 495 514 726, e-mail: zdena.liskova@adalbertinum.cz